Liesbeth heeft ons (mij en een projectgroep) begeleid bij de implementatie van een nieuw curriculum; Bachelor Nursing 2020 in het Radboudumc.
Ze heeft ons heel breed ondersteund zowel in het kiezen van een geschikte veranderstrategie, de hantering van het DINAMO-model als in het voorbereiden van bijeenkomsten ahv creatieve werkvormen. Liesbeth ondersteunt op een coachende en waarderende wijze. Wat haar typeert zijn de vragen die ze stelt. De juiste vragen op het juiste moment. Vragen die sturend zijn om het proces in goede banen te kunnen leiden. Waar nodig confronteerde ze ons ook met nog onvoldoende uitgediepte beeldvorming en potentiële valkuilen. Wederom op een vragende manier. Dankzij Liesbeth hebben we een goede basis gelegd voor het vervolgen van bovenstaand veranderproces en is het urgentiebesef gevestigd. We zijn nu bezig de geplande interventies uit te rollen.       
Drs Celia Leenders

Senior opleider Initiële Zorgopleidingen, Radboudumc Health Academy