Mijn aanbod

“Van reorganisatie tot competentie-
management en mobiliteitsvraagstukken”

Liesbeth Doorakkers

Verandermanagement

  • Begeleiden en managen van verandertrajecten binnen middelgrote en grotere organisaties, ook op team-, afdelings- en programmaniveau.
  • Het resultaat: blijvende verandering.
  • De werkzaamheden: interviews, rapporteren, deskstudy, voorstellen uitwerken, werksessies, adviseren.
  • Opdrachten zoals: Reorganisaties begeleiden, begeleiden van een cultuurverandering. Het samen met de organisatie opnieuw vormgeven van HR processen op terrein van bijvoorbeeld  werving en selectie,  performance management of mobiliteit. Begeleiden van proces naar invoering zelfsturende teams.

HR Interim-management

  • Interim vervulling van HR managementrollen
  • Het resultaat: continuïteit in uitvoering van de functie.
  • Werkzaamheden: volgens de daartoe geformuleerde opdracht.
  • Opdrachten zoals: enkele maanden vervanging of op interim-basis in afwachting van de werving en selectie van een permanente opvolger in de functie.