Over Liesbeth Doorakkers

“Uit eigen ervaring weet ik wat er voor een directie belangrijk is.”

Liesbeth Doorakkers

Het is voor organisaties soms onontkoombaar een complex veranderproces aan te gaan. Terugkijkend zeg je dan tegen elkaar, dat het misschien al eerder anders had gemoeten. En vooruitkijkend voelt en weet iedereen dat er echt ‘iets’ anders nodig is om ook in de toekomst succesvol te blijven. Maar hoe geef je in het hier nu vorm en inhoud aan zo’n veranderproces, met al zijn gevoeligheden en ingewikkeldheden?

Concretiseren

Het concreet maken van dat veranderproces en daarin resultaten boeken, dat is wat ik graag doe. Samen met anderen stappen vooruit zetten. Ik beschouw mezelf daarbij in de eerste plaats als projectmanager van deze veranderprocessen. Ik denk graag mee met visieontwikkeling, maar kom vooral tot mijn recht wanneer visie moet worden omgezet in realiteit. Om daarin te kunnen slagen,  is het nodig dat ik daar de ruimte voor krijg.

Verbinden

Ik vind het heel belangrijk dat wat de organisatie wil bereiken, verbonden wordt met wat de mensen drijft. Zelf ben ik graag verbonden met allebei. Hierdoor lukt het me ook verbinding tot stand te brengen tussen directie en de professionals in de praktijk. Een van mijn sterke punten is dat ik de mening van anderen kan verwoorden en een plek kan geven in het geheel.

Overzicht

Veranderingen binnen organisaties hebben bijna altijd impact op meerdere elementen van de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat een eenzijdige focus op één van de elementen, zoals bijvoorbeeld de organisatiestructuur, geen daadwerkelijke verandering teweegbrengt. Omdat ik altijd redeneer vanuit het creëren van blijvende toegevoegde waarde, waak ik voor een eenzijdige focus.

Resultaten

Voor mij persoonlijk is het dan ook keer op keer de uitdaging om met mijn ervaring, expertise en mijn manier van kijken waarde toe te voegen, zodat gedaan wordt wat er specifiek voor een organisatie nodig is. Naast concretiseren, verbinden en overzicht houden, zou ik dat als mijn vierde kwaliteit willen noemen als HR Verandermanager: blijvende resultaten boeken.